De nye læreplanene i skoleverket (LK20) er basert på felles verdier slik som: menneskeverdet; identitet og kulturelt mangfold; kritisk tenkning og etisk bevissthet; skaperglede, engasjement og utforskertrang; respekt for naturen og miljøbevissthet; og demokrati og medvirkning. 

Elevene i faget Engelsk 1 ved Nord-Østerdal videregående skole har i løpet av vinteren, og under ledelse av Dr. Dhillion fra TOF («Transforming Our Futures» https://www.tofnorway.org ) og «Det Grønne Skiftet», drevet med forskning om bærekraft. De har intervjuet 88 bedrifter på Tynset om deres forståelse av begrepet «grønn» og vilje til å innføre bærekraftige tiltak hos bedriftene deres. I forbindelse med dette har elevene fått en forståelse for hvordan de kan bruke ulike fag, fått en forståelse for etterforskning, og hvordan de kan bidra til samfunnet. 

Vi ønsker å dele link til den siste presentasjonen (på engelsk), som kommer til å vise et samlet resultat av forskningen. Vi håper at dere vil se verdien av en slik type forskning, og hva den bringer til samfunnet, og at dere vil bruke den for å gjøre vår fremtid grønnere. 

Presentasjonen vil ta sted i Tronsalen på Nord-Østerdal videregående skole på Tynset, mandag, 21. februar, kl. 9.30, og vil vare i ca. 30-45 minutter.

Den vil bli sett via:  youtube.com/video/YY26mvvPlk0