Link to presentation

Link til presentasjoner

De nye læreplanene i skoleverket (LK20) er basert på felles verdier slik som: menneskeverdet; identitet og kulturelt mangfold; kritisk tenkning og etisk bevissthet; skaperglede, engasjement og utforskertrang; respekt for naturen og miljøbevissthet; og demokrati og medvirkning.
OSS-RBA operationalization needs. Indonesia

OSS-RBA operationalization needs. Indonesia

TOF begins a project to explore the needs and capacities needed to operationalize Indonesia’s new OSS-RBA (Online single submission – Risk Based Approach). OSS-RBA is updated approach put in place as part of the 2020 Job Creation Law (Omnibus Law). It will through...