Former Vår Framtid  

Transforming Our Futures

gjennom utvikling, bærekraftige prosesser og sunn praksis

gjennom upartiskhet og godt styresett

gjennom partnerskap og samarbeid

utvikling i tråd med FN's bærekraftsmål

TOF TOF arbeider for å forme framtiden til lokalsamfunn verden over. Dette skal skje gjennom utvikling og pleie av sunn kulturell kunnskap og bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk praksis. TOF er opptatt av å nå målene for bærekraftig utvikling
TOF er en ideell og ikke-statlig organisasjon

TOF engasjerer seg i følgende områder

Område I

Bærekraftige prosesser og sunn praksis

Bærekraftig utvikling gjennom; å styrke kunnskap og rettigheter, å sørge for gode prosesser og retningslinjer, effektivitet i ressursbruk og forvaltning av dens følger, resirkulering samt kunnskap om det sosiale miljøet og helsemessig tilbørlig aktsomhet og standarder

Område II

Folkehelse, levebrød og innovasjon

Individuell og samfunnsmessig livskvalitet gjennom å fostre levebrød og innovasjon, helse og mat-systemer, kulturelt mangfold og bevaring, verdsetting av tradisjonell praksis og inkludering av sårbare grupper samt transparent informasjon

Område III

Global endring: 
Mestring og tilpasning

Arbeid med globale endringsbehov og kunnskap, arealbruk og dens konsekvenser, klimatilpasning og mestring samt fornybar energi og ressursforvaltning

Need a SDG framework and measurable indicators for your project?
We can assist

Nyheter

International Capacity Building / Training (2020) Courses

COURSE (web): Awareness Raising & Capacity Building: Hydropower Development, Stakeholders and Impact Considerations Audience: Webinar for Municipalities and Central Government. Georgia Client: NVE (Norwegian and MOESD (Georgia, Ministry of Energy and Sustainable...

International Conference Sessions and Presentations – 2020 and 2021

(I) Asia2020, June-July 2020, Kuala Lumpur (may be postponed due to Covid19) Dhillion will be giving a talk at ASIA2020 on “Benefit sharing and development goals”. Expected output as TOF NOTE available by June 2020.      (II) Session Lead and Presentation by TOF...

2020 • Al Jazeera interviewed and had exchanges with Dhillion

Al Jazeera interviewed and had exchanges with Dhillion (Director of TOF) on sustainable development and challenges with renewable energy developments in Georgia with focus on water resources and selected cases/regions. Article expected Spring 2020. Journalist Ms....

March – April 2020, Caribbean

TOF is contributing to a Blue Economy study being conducted by the Economic Transformations Group (ETG), School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University, USA. Dhillion of TOF is being interviewed for frames of potential solutions that may drive...