Former Vår Framtid  

Transforming Our Futures

gjennom utvikling, bærekraftige prosesser og sunn praksis

gjennom upartiskhet og godt styresett

gjennom partnerskap og samarbeid

utvikling i tråd med FN's bærekraftsmål

TOF TOF arbeider for å forme framtiden til lokalsamfunn verden over. Dette skal skje gjennom utvikling og pleie av sunn kulturell kunnskap og bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk praksis. TOF er opptatt av å nå målene for bærekraftig utvikling
TOF er en ideell og ikke-statlig organisasjon

TOF engasjerer seg i følgende områder

Område I

Bærekraftige prosesser og sunn praksis

Bærekraftig utvikling gjennom; å styrke kunnskap og rettigheter, å sørge for gode prosesser og retningslinjer, effektivitet i ressursbruk og forvaltning av dens følger, resirkulering samt kunnskap om det sosiale miljøet og helsemessig tilbørlig aktsomhet og standarder

Område II

Folkehelse, levebrød og innovasjon

Individuell og samfunnsmessig livskvalitet gjennom å fostre levebrød og innovasjon, helse og mat-systemer, kulturelt mangfold og bevaring, verdsetting av tradisjonell praksis og inkludering av sårbare grupper samt transparent informasjon

Område III

Global endring: 
Mestring og tilpasning

Arbeid med globale endringsbehov og kunnskap, arealbruk og dens konsekvenser, klimatilpasning og mestring samt fornybar energi og ressursforvaltning

Need a SDG framework and measurable indicators for your project?
We can assist

International Conference Sessions and Presentations – 2022

TOF Pro Bono Project Presented at a Conference Process and Results of TOF Pro Bono project were presented at an international conference in Norway. The work is being written up as an article. BRIDGES Web-Conference: Mind the gap! Interdisciplinary teacher education to...

AFRICA 22: Professional level IA course in Africa – a TOF design with ICH funded by Norad, Norway

TOF senior consultant and executive director has completed the design of a week course on impact assessment for renewable energy projects. Cross-cutting themes, human rights, gender, and governance integration into ESIA and management of impacts were covered. TOF led...

E&S Policy Assessment results presented to decision makers, funders and development agencies

Findings of a ESPA funded by the German Development Bank (KfW) were presented to various parties (EU, Embassy, GIZ, KfW) through a serious of presentations from April through June 2022.

TOF developed a Model for involving Rotary and Students – understanding the green deal (det grønne skiftet in Norway)

TOF was requested by Rotary to develop projects on enhancing ‘green’ understanding and circular economy among 10th graders. TOF’s Managing Director and Executive Director are key persons and can be contacted if interested.

Link til presentasjoner

De nye læreplanene i skoleverket (LK20) er basert på felles verdier slik som: menneskeverdet; identitet og kulturelt mangfold; kritisk tenkning og etisk bevissthet; skaperglede, engasjement og utforskertrang; respekt for naturen og miljøbevissthet; og demokrati og medvirkning.

Environment and Social (E&S) Upstream Level Study for BAFCO – Lao PDR

Environment and Social (E&S) Upstream Level Study for BAFCO. A TOF expert is the international reviewer and providing guidance for E&S safeguards and engagement on forests use with indigenous communities (IPs) in Lao PDR.  RINA Tech UK, Ltd is managing the...

TOF Norway partnered in the project Fair Public Procurement

TOF Norway partnered in the project Fair Public Procurement submitted to the Nordic Council of Minister’s Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2021 Estonia. Improving public procurement, Estonia, Denmark, Finland, Norway....

Green Deal Project – Knowledge and Pathways for a Green Deal

TOF Norway proposed to team Finland NGO and Russian, produce online lectures, and contribute to the communication of the project activities and results to relevant stakeholders in Norway on circular economic and green ways of life.  The team of NGOs has applied for...

Internships at TOF in 2021

In 2021, two interns were accepted to TOF Norway’s Junior- and Research and Development Internships. During the internship, the Junior Research and Development intern Aleksandr Grishin worked with communication requirements in EIA/SIA in S.E. Asia and the Caucasus...

Nyheter