Former Vår Framtid

Transforming Our Futures

gjennom utvikling, bærekraftige prosesser og sunn praksis

gjennom upartiskhet og godt styresett

gjennom partnerskap og samarbeid

utvikling i tråd med FN's bærekraftsmål

TOF TOF arbeider for å forme framtiden til lokalsamfunn verden over. Dette skal skje gjennom utvikling og pleie av sunn kulturell kunnskap og bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk praksis. TOF er opptatt av å nå målene for bærekraftig utvikling
TOF er en ideell og ikke-statlig organisasjon

TOF engasjerer seg i følgende områder

Område I

Bærekraftige prosesser og sunn praksis

Bærekraftig utvikling gjennom; å styrke kunnskap og rettigheter, å sørge for gode prosesser og retningslinjer, effektivitet i ressursbruk og forvaltning av dens følger, resirkulering samt kunnskap om det sosiale miljøet og helsemessig tilbørlig aktsomhet og standarder

Område II

Folkehelse, levebrød og innovasjon

Individuell og samfunnsmessig livskvalitet gjennom å fostre levebrød og innovasjon, helse og mat-systemer, kulturelt mangfold og bevaring, verdsetting av tradisjonell praksis og inkludering av sårbare grupper samt transparent informasjon

Område III

Global endring: 
Mestring og tilpasning

Arbeid med globale endringsbehov og kunnskap, arealbruk og dens konsekvenser, klimatilpasning og mestring samt fornybar energi og ressursforvaltning

Need a SDG framework and measurable indicators for your project?
We can assist

E&S safeguards screening of 25 field stations from Sumatra to Papua, Indonesia (for the German Development Bank, KfW)

TOF for the German Development Bank (KfW) is conducting environmental and social (E&S) screening of 25 field stations in Indonesia for an ambitious and innovative project in Indonesia. The INABRAIN Project – Acquisition of Indonesian Biodiversity as Fundamental...

International Conference Sessions and Presentations – 2023

TOF Presents at International Conference, ASIA2023 TOF presents a paper on  Benefit Sharing in energy projects at the ASIA2023. The paper is based on international experience and lessons learned. TOF also coauthors a paper and presentation on renewable energy...

International Capacity Building, AFRICA 2023: governance, risks, resettlement, SIA and ESIA in Ghana

TOF is leading a new course with ICH on SIA within the context of ESIA to be held in Ghana in May 2023.

Three KfW Projects completed – 2022

TOF completed three projects in Indonesia funded by the by the German Development Bank (KfW) in 2022 on environmental and social safeguards and labour regulatory/practice assessments and engaged with various stakeholders.

International Capacity Building 2022: future transmission and distribution

TOF expert presented environmental, health and social methods, development implications and management in an international course on Electricity Transmission and distribution for the Future.

International Conference Sessions and Presentations – 2022

TOF Pro Bono Project Presented at a Conference Process and Results of TOF Pro Bono project were presented at an international conference in Norway. The work is being written up as an article. BRIDGES Web-Conference: Mind the gap! Interdisciplinary teacher education to...

AFRICA 22: Professional level IA course in Africa – a TOF design with ICH funded by Norad, Norway

TOF senior consultant and executive director has completed the design of a week course on impact assessment for renewable energy projects. Cross-cutting themes, human rights, gender, and governance integration into ESIA and management of impacts were covered. TOF led...

E&S Policy Assessment results presented to decision makers, funders and development agencies

Findings of a ESPA funded by the German Development Bank (KfW) were presented to various parties (EU, Embassy, GIZ, KfW) through a serious of presentations from April through June 2022.

TOF developed a Model for involving Rotary and Students – understanding the green deal (det grønne skiftet in Norway)

TOF was requested by Rotary to develop projects on enhancing ‘green’ understanding and circular economy among 10th graders. TOF’s Managing Director and Executive Director are key persons and can be contacted if interested.

Nyheter